Pojištění

 
Stěžejní konkurenční výhodou dodavatelského zajištění přepravy nadměrných hmotnostních kompaktních celků společností Fobas, s.r.o., je pojištění odpovědnosti za vznik škody. V součastné době garantujeme pojistné krytí případných škod do výše 25 000 000,- Kč pro území celé Evropské unie a 40 000 000,- Kč na území ČR za věci převzaté. Případně, dle přání zákazníka, jsme schopni zajistit i speciální připojištění. Již jsme se setkali se zákazníky, kteří díky negativní zkušenosti související s přepravou ve „vlastní režii“,  oceňují komplexnost našeho přístupu.