Podporujeme

 
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava.

Mateřská škola a Speciálně peagogické centrum Jihlava poskytuje péči dětem zdravým a dětem se zrakovým, mentálním, tělesným, sluchovým a řečovým postižením, dětem s více vadami a dětem s poruchami autistického spektra.